TabNabber Tablature   Musician Supported
  Piano, Guitar + more Tablature
Espa˝ol English
Franšais Русский
Browse Artist:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Piano

Piano Tab, Chords


Callalily
Magbalik

Artist: 
Song: 
Rating:  (4.5 from 14 votes)
Views:  42,740
    Last Update:  7 years ago
by:
Gero Maxin
guest
[Guest]
Print This!
T|  Artist Name: Callalily
A|  Song Name  : Magbalik
B|  ==========================================================
N|  
A|  ############################
B|  ##         INTRO          ##
B|  ############################
E|  
R|  BASS
.|  3|-----F-G--|-------C--|-----F-G--|-------C--|-
C|  2|-e-b------|-e-a-b----|-e-b------|-e-a-b----|-
O|  
M|  AFTER NITO, PASOK NA ANG RYTHM TSAKA LEAD AND BASS..
-|  
T|  
A|  *Pwedeng may ibang variations ng tab ng intro.. pero mas pinili ko to
B|  kaso mas maayos ang lagay ng daliri dito.. sakto pa sa E CHORD na syang
N|  unang chord ng kanta..
A|  
B|  RYTHM: ELECTRIC
B|     [EE
]   [BB
]  [C#mC#m
]  [AA
]2 E|  4|-----|-----|--C--|--C--|- R|  3|--G--|--b--|--G--|--a--|- .|  3|--e--|--F--|--C--|--d--|- C|  2|--b--|--b--|-----|-----|- O|   M|  LEAD: -|   T|    [EE
]             [BB
]             [C#mC#m
]       [AA
]2 A|  4|-e-b-F-e-F-G-F---e-b-F-e-F-G-F---e-b-F-e-F-G-G-a--G-e-G-a--G-e----|- B|   N|   [EE
]             [BB
]             [C#mC#m
]       [AA
]2 A|  4|-e-b-F-e-F-G-F---e-b-F-e-F-G-F---e-b-F-e-F-G-G-a--G---G-b---------|- B|   B|  BASS: E|  G|--------------------------------------------------------|-----------------------| R|  D|--------------------------------------------------------|-----------------------| .|  A|-------------------2-2-2-2-2-2-2-2-2--2h4-4-4-4-4-4-4-4-|---0h2-0---0h2-0-2p0---| C|  E|--0-0-0-0-0-0-0-0---------------------------------------|--0-------0----------0-| O|   M|                                        *imbento ko nalang to mga dudes.. -|                                                              di ko na kasi marinig.. T|                                                              pero promise, okay naman eh.. hehe A|  BASS: B|      E                B                  C#m                  A2 N|  G|--------------------------------------------------------|----------| A|  D|--------------------------------------------------------|--------2-| B|  A|-------------------2-2-2-2-2-2-2-2-2--2h4-4-4-4-4-4-4-4-|--0-2-0---| B|  E|--0-0-0-0-0-0-0-0---------------------------------------|----------| E|   R|                                        *imbento ko nalang to mga dudes.. .|                                                              di ko na kasi marinig.. C|                                                              pero promise, okay naman eh.. hehe O|   M|   -|  ############################ T|  ##        VERSE I         ## A|  ############################ B|   N|  [EE
]         [BB
] A|   B|  Wala na'ng dating pagtingin B|  [C#mC#m
]     [AA
]2 E|  sawa na ba saking lambing R|  [EE
]         [BB
] .|   C|  wala ka namang dahilan O|  C#m            A2 M|  bakit bigla nalang nangiwan -|   T|  RYTHM ACOUSTIC: A|      E     B5   C#5    A2   B|  4|--e--|--e--|--e--|--e--|- N|  4|-----|-----|--C--|-----|- A|  3|--b--|--b--|--b--|--b--|- B|  3|--G--|--b--|--G--|--a--|- B|  3|--e--|--F--|--C--|--e--|- E|  2|--b--|--b--|-----|--a--|- R|   .|   C|  LEAD FILL-IN: O|   M|  4|---e-|-----|---e-|- -|  3|-b---|-----|-b---|- T|   A|  BASS: B|      E     B    C#m       A2 N|  G|-----|-----|---------|-------| *sabay to ng verse.. 2x yan gagawin..  A|  D|-----|-----|---------|-------|  B|  A|-----|-2==-|-2-2h4==-|-4-0==-| B|  E|-0==-|-----|---------|-------| E|   R|   .|   C|  ############################ O|  ##        VERSE II        ## M|  ############################ -|   T|   A|  E          B5 B|   N|  di na alam ang gagawin A|  c#m       A2 B|  upang ika'y magbalik sakin B|  E             B5 E|   R|  ginawa ko naman ang lahat .|  c#m             A2 C|  bakit bigla nalang naghanap O|   M|   -|  RYTHM ACOUSTIC: T|      E     B5   C#5    A2   A|  4|--e--|--e--|--e--|--e--|- B|  4|-----|-----|--C--|-----|- N|  3|--b--|--b--|--b--|--b--|- A|  3|--G--|--b--|--G--|--a--|- B|  3|--e--|--F--|--C--|--e--|- B|  2|--b--|--b--|-----|--a--|- E|   R|  BASS: .|      E     B    C#m       A2 C|  G|-----|-----|---------|-------| *sabay to ng verse.. 2x yan gagawin..  O|  D|-----|-----|---------|-------|  M|  A|-----|-2==-|-2-2h4==-|-4-0==-| -|  E|-0==-|-----|---------|-------| T|   A|   B|  *Then after ng huling bass, bago pumasok ang refrain N|  do this: A|   B|  BASS: B|  G|-------| E|  D|-------| R|  A|-------| .|  E|-5s1p0-| C|   O|   M|  ############################ -|  ##        REFRAIN         ## T|  ############################   A|   B|   N|  F#m          B5 A|  hindi magbabago B|  F#m     B5 B|  pagmamahal sa iyo E|  f#m        B5 R|  sanay pakinggan mo .|      A2       B5 C|  ang awit ng pusong ito O|   M|  RYTHM ELECTRIC: -|     f#m   B5    A2 T|  3|--a--|--b--|--a--|- A|  3|--F--|--F--|--e--|- B|  3|--C--|-----|-----|- N|  2|-----|--b--|--a--|- A|   B|  BASS: B|    F#m                 B           F#m           B  E|  G|-------------------|-----------|-------------|-------------------| R|  D|-------------------|-----------|-------------|-------------------| .|  A|-------------------|-2-2---0h2-|-------------|-----2s4-2-0---0---| C|  E|-2----2--2-2---2p0-|-----------|-2----2--2-2-|-0-2---------2---0-| O|   M|   -|  BASS: T|    F#m            B                   A2                B A|  G|--------------|-------------------|-----------------|-------| B|  D|--------------|-------------------|-----------------|-------| N|  A|--------------|-2----2--2-2---2p0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-2x16--| A|  E|-2--2-2---2p0-|-------------------|-----------------|-------| B|   B|   E|   R|  *Pagdating ng A2 chord hanggang B (ang awit ng pusong ito... ) .|   pasok ang rythm na panay downward strum.. C|   O|  RYTHM ELECTRIC: M|    A2                B                 B -|  3|-a-a-a-a-a-a-a-a-|-b-b-b-b-b-b-b-b-|-b-b-b-b-b-b-|- T|  3|-e-e-e-e-e-e-e-e-|-F-F-F-F-F-F-F-F-|-F-F-F-F-F-F-|- A|  2|-a-a-a-a-a-a-a-a-|-b-b-b-b-b-b-b-b-|-b-b-b-b-b-b-|- B|                                       N|                     pagdating dito,-->|----------------------| A|                     sasabay ang lead..|----------------------| B|                                       |----------------------| B|                                       |---------------2h4p2--| E|                                       |-2-2-2-2-2-2h4--------| R|                                       |----------------------| .|   C|  ############################                                              O|  ##        CHORUS          ## M|  ############################ -|   T|  -------------------- A|  RYTHM GUITAR SOLO: B|  -------------------- N|   A|  RYTHM ACOUSTIC: B|      E     B5   C#5    A2   B|  4|--e--|--e--|--e--|--e--|- E|  4|-----|-----|--C--|-----|- R|  3|--b--|--b--|--b--|--b--|- .|  3|--G--|--b--|--G--|--a--|- C|  3|--e--|--F--|--C--|--e--|- O|  2|--b--|--b--|-----|--a--|- M|   -|  E                     B5       C#m T|   A|  tulad ng mundong hindi tumitigil sa pagikot B|       A2 N|  pag-ibig di mapapagod A|   B|   B|  BASS: E|   R|   .|  Bago pumasok ang drums, rythm ito muna.. C|   O|  G|---------|   M|  D|---------| -|  A|---------| T|  E|--2s1p0--| A|   B|   N|   A|  Then: B|   B|   E|  RYTHM ELECTRIC: R|      E     B    C#m    A2 .|  4|-----|-----|--C--|--C--|- C|  3|--G--|--b--|--G--|--a--|- O|  3|--e--|--F--|--C--|--d--|- M|  2|--b--|--b--|-----|-----|- -|   T|  E                     B       C#m A|   B|  tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pagagos N|       A2 A|  pag-ibig di matatapos B|   B|   E|  BASS R|    E            B               F#m             A2 .|   C|  G|---------------|---------------|---------------|---------------| O|  D|---------------|---------------|---------------|---------------| M|  A|---------------|-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-|-0-0-0-0-0-0-0-| -|  E|-0-0-0-0-0-0-0-|---------------|---------------|---------------| T|   A|   B|   N|   A|  TAPOS PASOK ANG INTRO LEAD: B|   B|  LEAD: E|   R|     E               B               C#m         A2 .|  4|-e-b-F-e-F-G-F---e-b-F-e-F-G-F---e-b-F-e-F-G-G-a--G-e-G-a--G-e----|- C|   O|  BASS: M|      E                B                  C#m                  A2 -|  G|--------------------------------------------------------|-----------------------| T|  D|--------------------------------------------------------|-----------------------| A|  A|-------------------2-2-2-2-2-2-2-2-2--2h4-4-4-4-4-4-4-4-|---0h2-0---0h2-0-2p0---| B|  E|--0-0-0-0-0-0-0-0---------------------------------------|--0-------0----------0-| N|   A|   B|  ############################ B|  ##       VERSE III        ## E|  ############################ R|   .|  E     B         C#m C|   O|  alalala'y bumabalik M|           A2 -|  mga panahong nasasabik T|  E            B A|   B|  sukdulang mukha mo ay N|  C#m          A2 A|  laging nasa panaginip B|   B|  RYTHM ACOUSTIC: E|      E     B5   C#5    A2   R|  4|--e--|--e--|--e--|--e--|- .|  4|-----|-----|--C--|-----|- C|  3|--b--|--b--|--b--|--b--|- O|  3|--G--|--b--|--G--|--a--|- M|  3|--e--|--F--|--C--|--e--|- -|  2|--b--|--b--|-----|--a--|- T|   A|  LEAD FILL-IN: B|   N|  4|---e-|-----|---e-|- A|  3|-b---|-----|-b---|- B|   B|   E|  BASS: R|      E     B    C#m       A2 .|  G|-----|-----|---------|-------| *sabay to ng verse.. 2x yan gagawin..  C|  D|-----|-----|---------|-------|  O|  A|-----|-2==-|-2-2h4==-|-4-0==-| M|  E|-0==-|-----|---------|-------| -|   T|   A|  ############################ B|  ##        VERSE IV        ## N|  ############################ A|   B|  E         B           C#m B|   E|  bakit biglang pinagpalit R|   .|            A2 C|  pagsasamaha'y tila nawaglit O|  E             B M|   -|  ang dating walang hanggan T|  C#m           A2 A|  nagkaroon ng katapusan B|   N|  BASS A|      E     B    C#m       A2 B|  G|-----|-----|---------|-------| *sabay to ng verse.. 2x yan gagawin..  B|  D|-----|-----|---------|-------|  E|  A|-----|-2==-|-2-2h4==-|-4-0==-| R|  E|-0==-|-----|---------|-------| .|   C|   O|   M|  *Then after ng huling bass, bago pumasok ang refrain -|  do this: T|   A|  BASS: B|  G|-------| N|  D|-------| A|  A|-------| B|  E|-5s1p0-| B|   E|   R|  ############################ .|  ##        REFRAIN         ## C|  ############################ O|   M|  f#m          B -|  hindi magbabago T|  f#m     B A|  pagmamahal sa iyo B|  f#m        B N|  sanay pakinggan mo A|      A2       B B|  ang awit ng pusong ito B|   E|  RYTHM ELECTRIC: R|     f#m   B5    A2 .|  3|--a--|--b--|--a--|- C|  3|--F--|--F--|--e--|- O|  3|--C--|-----|-----|- M|  2|-----|--b--|--a--|- -|   T|  BASS: A|    F#m                 B           F#m           B  B|  G|-------------------|-----------|-------------|-------------------| N|  D|-------------------|-----------|-------------|-------------------| A|  A|-------------------|-2-2---0h2-|-------------|-----2s4-2-0---0---| B|  E|-2----2--2-2---2p0-|-----------|-2----2--2-2-|-0-2---------2---0-| B|   E|   R|  BASS: .|    F#m            B                   A2                B C|  ***This tab has been trimmed, as the maximum size limit was reached. (300 lines)***
Song Chord Charts:
E
B
C#m
A

14 Votes
5 star: 79%  (11)
4 star: 7%  (1)
3 star: 7%  (1)
2 star:  (0)
1 star: 7%  (1)
0 star:  (0)
    Rate:   
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Login to Edit
Edit Tab
View Sheet Music
View as Sheet Music
YouTube
Watch
Video
Instrument / Track Legend
Instrument Map
Speed:

Play
Intro
Sustain
Notes:
Download midi (intro) ...

 

Send Callalily Ringtones to your Cell
Comments / Corrections (35):  

JAYvEE_7
[Guest]

(3 years ago)
MALaGS KA @Pimpim

Reply

Pimpim
[Guest]

(3 years ago)
muret ka naman hu u ba?@pepai

Reply

pepai
[Guest]

(3 years ago)
amazing

Reply

timi corpuz
[Guest]

(3 years ago)
PWEDE BANG SIMPLENG PIANO CHORDS LNG

Reply

melle_17
[Guest]

(3 years ago)
e send nyo naman ko sa fb ko ung pang piano na chorgs ng magbalik ples jusy saerch my nym carmelle ermita

Reply

mhia_23
[Guest]

(4 years ago)
wala po bang for piano lang.. solo piano? para di shado mgulo..
suggest lang:)))

Reply

lodj
[Guest]

(4 years ago)
ala po ba mas simple or video ng piano tuturial nitong magbalik??baguhan po kc ako

Reply

shaira
[Guest]

(4 years ago)
ahh ok getz ko na..key of A e2..cge po tnx

Reply

shaira
[Guest]

(4 years ago)
kaya lng..parang me mali..

Reply

shaira
[Guest]

(4 years ago)
haha..guys..piano tabs 2..

Reply

khen
[Guest]

(4 years ago)
sarap pala ma22 ng gitara
.......^_~..........

Reply

wallacetick
[Guest]

(4 years ago)
,'-,->i got it! hahahaha.,... i like it.

Reply

ungas
[Guest]

(4 years ago)
tanga, tignan niyo kasi kung marunong talaga kayong mag-piano alam niyo kung paano basahin yan!!! PIANO TAB YAN HIDI PIANO SHEET MGA BOBO!!!!!!!!!

Reply

Anonymous
[Guest]

(5 years ago)
hindi nmn 2 piano ah!!!

Reply

hailey
[Guest]

(5 years ago)
oo nga wala namang piano tab diyan ehh.ndi ko maintindihan.

Reply

spealpRhype
[Guest]

(5 years ago)
Hi People
How are you doing?

Reply

lala
[Guest]

(5 years ago)
hindi naman mahirap eh..kulang lang ung info.

Reply

lala
[Guest]

(5 years ago)
para atang hindi complete..

Reply

Hunters
[Guest]

(5 years ago)
Piano ba2 o Guitar :D

Reply

mavie03
[Guest]

(6 years ago)
yeah ryt... where's the piano tab there..???????maybe that's for the guitars/band right?? but that's cool huh!!

Reply

...More Comments...
 
View all 35 comments
 

Comment on this tab   -   Unhelpful comments are exterminated.
  Your Guest Name:
      [Member Login]
  Comments:
 

Don't understand the tab?
See "How to Read Piano Tabs".
Supported tags:
<i>italics</i>
<b>bold</b>
<u>underline</u>
<tab>tab lines</tab>
  Verify your humanity:

Enter the characters above: 
      Members:    New?
Alias
Pass
How to Read Tabs
Forum / Requests
keyboard Piano Chords
keyboard Piano Scales
Play Piano Tabs as Midi
Play Guitar Tabs as Midi
Convert Tabs to Sheet Music
Convert Guitar Tabs
Midi to Tab
Transpose Piano Tab
How to Help TabNabber...
Highest Rated
Featured
Additions
Updates
 Search Box 

 
  Piano Chords Poster
MidiGuitar Riffs Poster
Guitar Riffs Poster


Most posters
under $9!
(use our discount code to save even more!)

 

[153 TabNabbers online]


Search Posters/Shirts:

22% off entire order using coupon code: TDOC22 (expires soon...)

Piano Chords
Piano Chords Poster


Piano Room
Piano Room
Ng, Daniel
Buy at AllPosters.com

Blues Club Woman on Piano
Woman on Piano Blues Club


Piano Sheet Music Poster
Piano Tie Shirt2015 TabNabber.com - Musician Supported     ----|---  Contact us  ---|--- Advertising ---|---  Privacy Policy ---|---  Terms of Use  ---| facebook facebook