TabNabber Tablature   Musician Supported
  Piano, Guitar + more Tablature
Espa˝ol English
Franšais Русский
Artist:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Piano

Piano Tab, Chords(4.7 from 3 votes)
31,300 Views, Last Update 11 years ago
by: bigg4lifeyol


New Tabber
[New Recruit]
Print
T|  Artist Name: Parokya Ni Edgar
A|  Song Name : Gitara
B|  ==========================================================
N|  
A|  GITARA BY PAROKYA NI EDGAR
B|  TABBED BY BIG G 4 LIFE YOL
B|  (INTRO & VERSE)
E|  3|----d---------d----d----------d---------d----d-------------|-
R|  2|----a-g-------a-g--a----------a-g-------a-g--a-------------|-
.|  1|----g---------g------------a--b---------b------------------|-
C|  
O|  3|-----d--------d----d------F-g--F-----e-----F---------------|-
M|  3|--------------------------d----d-----d-----d---------------|-
-|  2|-----a-g------a-g--a------d----------d--a--d---------------|-2X ALL
T|  2|-----c--------c--------------------------------------------|-
A|  1|--a--------------------------------------------------------|-
B|  
N|  (MAIN RIFF) 
A|  4|----------------------------------c----g--------------------------|-
B|  3|----c-d---e-e-F---g-a--g--a-b-a-b-------------d-------------------|-
B|  2|--------------------------------------------b----a-b-a------------|-
E|  
R|  4|---------------------------------------c--e--d------c-------------|-
.|  3|----c-d---e-e-F---g-a--g-a--g--a-b-a-b----------b-b---a-g---------|-
C|  
O|  [Refrain]
M|  
-|  3|---c-------c------e------F--F-----F-g--F----------|-
T|  3|------------------c------d--d-----d----d----------|-
A|  2|---g-------g---e---------d--------d---------------|-
B|  1|---a-------a--------------------------------------|-
N|   Hahayaan na lang silang
A|  
B|  3|---g-----g---------g---------------e---------e------------|-
B|  3|---d-----d---------d--------------------------------------|-
E|  2|------d------------------b---e-g------b--g----------------|-
R|  2|-------------------------g--------------------------------|-
.|  1|---g--------a---g--------e--------------------------------|-
C|   magkandarapa na manligaw sayo
O|  
M|  3|---c-------c------e------F--F-----F-g--F----------|-
-|  3|------------------c------d--d-----d----d----------|-
T|  2|---g-------g---e---------d--------d---------------|-
A|  1|---a-------a--------------------------------------|-
B|   Idadaan na lang kita sa 
N|  
A|  3|---g-----g---------g---------------e---------e------------|-
B|  3|---d-----d---------d--------------------------------------|-
B|  2|------d------------------b---e-g------b--g----------------|-
E|  2|-------------------------g--------------------------------|-
R|  1|---g--------a---g--------e--------------------------------|-
.|   awiting kong ito
C|   
O|  3|---c-------c------e------F--F-----F-g--F----------|-
M|  3|------------------c------d--d-----d----d----------|-
-|  2|---g-------g---e---------d--------d---------------|-
T|  1|---a-------a--------------------------------------|-
A|   
B|  3|---g-----g---------g---------------e---------e------------|-
N|  3|---d-----d---------d--------------------------------------|-
A|  2|------d------------------b---e-g------b--g----------------|-
B|  2|-------------------------g--------------------------------|-
B|  1|---g--------a---g--------e--------------------------------|-
E|   Sabay ang tugtog ng gitara
R|  
.|  3|---g-----g---------g--------------------------------------|-
C|  3|---d-----d---------d--------------------------------------|-
O|  2|------d---------------------------------------------------|-
M|  1|---g--------a---g-----------------------------------------|-
-|   Idadaan nalang sa gitara
T|  
A|  -------or mas maganda yta ‘to sa refrain (same chords as above)----------
B|  
N|  3|--c------c---c-------dF--F-g-F-----F--g----dF--g--------e-------|-
A|  3|-------------------------d---d-----d--d--------d----------------|-
B|  2|--g----e-g-e-g-e---da--------------------da----a--b--eg---b-g---|-
B|  2|-----------------------------------------------d--g-------------|-
E|  1|--a------a---a------------------------g-----------e-------------|-
R|  
.|  
C|  3|---dg--d--F--d--e--d--F-----------------|-
O|  2|-da-------A-----A-----A-----------------|-
M|  2|----------d-----d-----d-----------------|-
-|   
T|   [Interlude]
A|  
B|  3|----d---------d----d----------d---------d----d-------------|-
N|  2|----a-g-------a-g--a----------a-g-------a-g--a-------------|-
A|  1|----g---------g------------a--b---------b------------------|-
B|  
B|  
E|  3|-----d--------d----d------F-g--F-----e-----F---------------|-
R|  3|--------------------------d----d-----d-----d---------------|-
.|  2|-----a-g------a-g--a------d----------d--a--d---------------|-a
C|  2|-----c--------c--------------------------------------------|-
O|  1|--a--------------------------------------------------------|-
M|   
-|  
T|  4|----------------------------------c----g--------------------------|-
A|  3|----c-d---e-e-F---g-a--g--a-b-a-b-------------d-------------------|-
B|  2|--------------------------------------------b----a-b-a------------|-
N|  
A|  
B|  4|---------------------------------------c--e--d------c-------------|-
B|  3|----c-d---e-e-F---g-a--g-a--g--a-b-a-b----------b-b---a-g---------|-
E|  
R|  
.|  
C|   [Verse 3]
O|   Mapapagod lang sa kakatingin
M|   Kung marami namang nakaharang
-|   Aawit nalang at magpaparinig 
T|   ng lahat ng aking nadarama
A|  
B|  
N|   [Refrain 2] do the tab of ref.
A|  
B|   Am7                     D- Dsus
B|   Pagbibigyan na lang silang     
E|          G            D/F#   Em 
R|   magkandarapa na manligaw sayo
.|   Am7        D- Dsus
C|   Idadaan na lang kita sa 
O|      G     D/F# Em 
M|   awiting kong ito
-|   
T|   Am7             D     G-D/F#-Em           
A|   Sabay ang tugtog ng gitara
B|   Am7        D     
N|   Idadaan nalang sa gitara
A|  
B|  
B|   [Adlib/Solo]
E|       
R|  
.|  4|-------------------------------------e--d--------c---------------------|-
C|  3|----d-e-F-g-F-d---d-e-F-g-a--a--b----------b--b-----b--a--a--b--a------|-
O|  
M|  
-|  4|----d--d----c-c-d--e--d--------c----------------------c-d----d--e------|-
T|  3|----------b--------------b---b---b-g-g-a--g--F-g-a--b------b-----------|-
A|  
B|  
N|   [Refrain 2]
A|     
B|  
B|  3|---c-------c------e------F--F-----F-g--F----------|-
E|  3|------------------c------d--d-----d----d----------|-
R|  2|---g-------g---e---------d--------d---------------|-
.|  1|---a-------a--------------------------------------|-
C|   Pagbibigyan na lang silang     
O|   
M|          
-|  3|---g-----g---------g---------------e---------e------------|-
T|  3|---d-----d---------d--------------------------------------|-
A|  2|------d------------------b---e-g------b--g----------------|-
B|  2|-------------------------g--------------------------------|-
N|  1|---g--------a---g--------e--------------------------------|-
A|   magkandarapa na manligaw sayo
B|  
B|  3|---c-------c------e------F--F-----F-g--F----------|-
E|  3|------------------c------d--d-----d----d----------|-
R|  2|---g-------g---e---------d--------d---------------|-
.|  1|---a-------a--------------------------------------|-
C|   Idadaan na lang kita sa 
O|   
M|  
-|  3|---g-----g---------g---------------e---------e------------|-
T|  3|---d-----d---------d--------------------------------------|-
A|  2|------d------------------b---e-g------b--g----------------|-
B|  2|-------------------------g--------------------------------|-
N|  1|---g--------a---g--------e--------------------------------|-
A|   awiting kong ito
B|   
B|      
E|  
R|  3|---c-------c------e------F--F-----F-g--F----------|-
.|  3|------------------c------d--d-----d----d----------|-
C|  2|---g-------g---e---------d--------d---------------|-
O|  1|---a-------a--------------------------------------|-
M|   Sabay ang tugtog ng...
-|  
T|   
A|  
B|  3|---g-----g---------g---------------e---------|-
N|  3|---d-----d---------d-------------------------|-
A|  2|------d----------------------e-g-b-----------|-
B|  1|---g--------a---g--------e-b-----------------|-
B|   gitara.. ooohhh...
E|  
R|   
.|  
C|  3|--------c-e-c---e------------F-g-F-d----------------------|-
O|  2|----e-g-------g----------d-a---------a--------------------|-
M|  1|--a-------------------------------------------------------|-
-|     idadaan nlng......
T|  
A|   [Coda part Plucking]
B|  
N|  
A|  3|--b---d--F--b--F-------a--C--e-a--e------G------------|-
B|  2|--g--------------------F-----------------F------------|-
B|  
E|  
R|  4|----------------------------------c-------------------|-
.|  3|--F-G--G-a---G--F--G-F----e---a-b---b-a-a-b-a-e-------|-
C|  1|--------------------------a---------------------------|-
O|  
M|  
-|  3|----c-e----------------------------------------b-------|-
T|  3|-----------------------------------------------g-------|-
A|  3|-----------------------------------------------d-------|-
B|  2|--d--------------------------------------------a-------|-
N|   
A|   
B|  

3 Votes
5 star: 67%  (2)
4 star: 33%  (1)
3 star:  (0)
2 star:  (0)
1 star:  (0)
0 star:  (0)
 Rate:
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Login to Edit
Edit
Tab

View Sheet Music
Sheet
Music

Speed:
Play Intro (login for the full song)
Play
Intro
Sustain:
Download midi (intro) ...

 

Comments / Corrections (2):
 

BloodyAngel


Tabber
[Tabber]


(10 years ago)
aba.. pinoy... ahehehe

Reply

bigg4lifeyol


New Tabber
[New Recruit]


(11 years ago)
cool

Reply

Comment on this tab   -   Unhelpful comments are exterminated.
  Your Guest Name:
      [Member Login]
  Comments:
 

Don't understand the tab?
See "How to Read Piano Tabs".
Supported tags:
<i>italics</i>
<b>bold</b>
<u>underline</u>
<tab>tab lines</tab>
  Are you a spam robot?

If not, solve the equation:
[18403 TabNabbers online]
©2019 TabNabber.com - Musician SupportedContact usAdvertisingPrivacy PolicyTerms of Usefacebook facebookGoogle +