TabNabber Tabs   Musician Supported
  Music Tabs
Espa˝ol English
Franšais Русский
Artist: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Piano

Piano Tab, Chords(0 from 0 votes)
711 Views, Last Update 3 months ago
by: amelo
guest

New Tabber
[New Recruit]
T|  Here is your midi file as a piano tab: uzun-adam-educatedear-remix (mp3cut.net).mp3.mid
A|   The first number shown is the octave.  For example, 4| means all notes on the line are played on octave 4.
B|  ==========================================================================================================
N|  
A|  7|-----------c------------------------------------------------------------------------------------|
B|  7|C-dFc-FDCg-FDDgc--g-FF-efc--c--c-g--e-eCf--DDd-f-fF-cFdFDD--D--g--CcfDg--fg-D--dc-C-c-Fc--f--g--|
B|  7|eDfDeCfCFdDgCeCDgdcCCedfdCDDFCDdgcFcCCggFFCcFFfdfCCfCCeCFfDcCefcCcFDDgCCDefCcfCCdDDcedfDcCececdD|
E|  7|DeeeF-gffCcfcfcd-feDdcDFDfCFe-fffDc-cFDfgc-fCg-eCDDDefggCFC-Ff-f-fgdcCDFCDFeeddDgfg-DDdgg-dDfDcF|
R|  7|fcCgfDCFDFFdFCFfDgCffCfdCDFeDDdFDFd-DdcddfcdccCCDgcFDdfefdF-eCCdfDeFgdFffccDFCFeCFFFCfCCC-DFFdgc|
.|  7|-----------C-----------------------------------g-F-----c----------------------------------------|
C|  7|--gf--d----Dg-----f-gg---g-----g----F------FfD-D-ce--D-De---c--F--fe-cd--F--f--F--f----d--C-----|
O|  7|cFcCD-DdgDCefFfC-CDdDDcDcFe-C--Dcdg-fDFFc--egC-FcefcFgFdcCe-gD-D-CcCFFcD-CC-d-fcf-e-F-DFf-F-gCDC|
M|  6|cb-fA--GC-AacDC-DDGCGefFg-CbD-ccFcbCbFAf--g--eD-GgggD-DGecf-fb-FDGGCc-DcedCAf-DbeffCcDdGDAadFbgA|
-|  6|fDdgCFbca-CCFde-CfDbaaDDbcGeb-CgagdFgefDD-Cb-gF-gbDfe-GefAC-FFeGbFAFDeAafbecF-egGGccdbDCgCCGGecF|
T|  6|-a--g--gb---dbA--c-Gbcb---b----dAfffDa--------e-fe-Db-Fgc---aD-c--DAb-d-geA-b-AAcaF-b-AA--be--C-|
A|  6|AAfbDbffc-cbbFD-eAeccbAaGFAdf-GFcADAAgGcc-e--Gg-ecfGd-cDgGd-AG-DGCCcAGbdCDFeD-CGACdeedfgeFfafaAa|
B|  6|-F-----df---GG--------e--------fgbGaf---------d-bC-e--g-----ge----c-f-g--ag---cFf-b-G-Ce--cC----|
N|  6|CgbdFdCFdggcaebbFCFdeCFbCgFDcFbbeFecCfabd-Ac-dc-FAbCFgebaDgeCAGafAddGbGFAGbDd-dDCdDbaaadbbFFegbd|
A|  6|--------------------------------b---e-----------a-----------------------------------F-----------|
B|  6|dceFceGDAGFeDfFeGdADCdggaAccGeDCDdabFGFgffbDCfCecdFcGFdAAeeGccFgFceDCgCGDFadGfgCDcCgAcbfcceDAfGg|
B|  6|FCgDdgAAGcDGfcGFcFaeDfGcfeegdCAGCGcDaAeAbbFaeDbGdfeAcfbcGCDbbgbAcfFGdFfgFCfbACbfbFeGfFFcGDAfCcdf|
E|  6|------------e-------------------f---d-----------DF--------------------a--A------g-G-D--a--------|
R|  6|-e--e--bg-bFgCf-dG-AAga-F-a-e-FDGDAdGD-e------f-AD-df-ACFf--Ga-f-DfeF-e-ccD-e-FdaDgFCGGD--DcbdF-|
.|  6|bfceGfDCDfedAAcfgbbFFFcGAGgFaffAdeggcccCeDadgFGfCGcbACCfdbaDdffdebbbeaceGfcCa-GeFAaDgfeFFfdbDFfc|
C|  5|-e-FD-ec-ga--Gd-da-bCdGC-A-geg-baddcAc------eda--c-CG-cb-Cg-Ab-G--fbc-d-Fb-DAGdGcaG-Fb-c-GfAA-cf|
O|  5|-A-cagaGgbgA-fb-Gf-gGGCb-d-fGb-FgCGfFA-a----bGfCAGdfa-eGeGCGcG-AffdGdaa-ge-aeDbeaecGAeCG-Fdfgbfd|
M|  5|-C-fb--------g---d-------e--g---cabaC------------F-dF--F-bA--g----------Af-eG-G-ACg-C------a--A-|
-|  5|-d-g---------d-----------a--F----cDdG------------D-De----af--F----------DD--F-A-Cbb-b------c--a-|
T|  5|-a-GG--g-----e--Ae--bFaa-D-aD--DfGAgc-------GC---A-bA--d-da-Cf----A-C---ec-cg-ffgge-a------d--G-|
A|  5|-D-----------------------C--a----Fcb-------------------------------------F-------d--G-----------|
B|  5|aFfACfgfCDDCAaAcbcaAaecdcffACffddDFAeFedAggGfACGddccCgfcCADgdcdFCCggaeCGcdedCaccdfDcddaFdaaGfeda|
N|  5|eceadcddccddccaAFAgadCfGdccdccgcGAaFgggA-GfgaaFeeaCefcaaffGafeafdAaAACebCGbGddedeGaggffbaAcbFGgb|
A|  5|dbcdeafbdfccdbcbagddAAAeCbFCfdcfeffCddFggdFAFbAgfefFcdgAdcbCadAdAdGfDbgeaaFFcfFAbDFCeAAdAfggeCCe|
B|  5|---------------------------------e-----------------------------------------------F--------------|
B|  5|cf-CcdcDeCCfCAefebcegbeffFCcdeegFggGbeAb-f--AFbaFfeGdebgcDccgACgaacaFGfadC-gfggaGAdacgdfGdAebgbC|
E|  5|fG-DfbGeadFDaFf-gD-fcabDegdDADbebbCDfbCe----gggbDCbAb-deggddbafbeFFegFG-fg-AbcaDfcfdfaFgbCFDdaFg|
R|  4|-A--d--------------F-cfA-d--b-e-CA-----------e-c-d----GbFAG-b---G--bC-AFgAaCAddbbgA-F--f---FAebA|
.|  4|-------------------D--Ad-g-------G---------------A-----------------fA-D--g-d--c---c-----------D-|
C|  4|----b--------------f-gCb-F----G--F-------------F-F----f-----a------AF-e--bAgc-G---C--------bFDc-|
O|  4|----------------------D--------------------------------------------e----------g-----------------|
M|  4|Cd-dAabFcfagbbFdccgGdaFeafbcDcffaDFgAAggAAFgFAabbGaFbaAafebgDadgAgccbAabdaFabcFFaaFGGagaaagDgaab|
-|  4|dc-aDbCAabCAAdACFbAafAcabACFFaACFgcabfAAgG-AacfedCffDcaCbfAcGgCAgbbgaeFfbCgDdbafAfdgbCADAAFGaAAG|
T|  4|afafgcacbabagAbaAgagACacfDafdbccGabGeFbaaggaAacfafbaabDADCaaCCAafagFgaGeCffcgafAgCbdCgdCggbgdCef|
A|  4|-b-ge--Cf--FdggGa-cAGebC-cFgaFd-cCGdg-d----b-D-CDbCdADcedbfDA--dCGFaeCCafGdfDfDCfcffDDGAGC-dDFFa|
B|  4|-g--a--f-------bf--cgGgG-b--AdF-efa-G------G-f-GAcGg--bceae-F---e-aCGffAFFbbCAbgGGa-dA-bd--CGbfC|
N|  4|-F-bGA-aG-GcCCdfb-bdabefAGddCAaadcffFgaGG--FCFAafadbfAefacCGgDFeaAAGfbbGacCFaCeadbGcgGFgCGaaefCe|
A|  3|aAaad-Gaa-cf-AA-gd-ceaaCdCAda-AC-AAf--b------bFeaADaa-eGe-c-c---cde-Ga-CdFGddaaaGbc---cDCdcfaaeG|
B|  3|fDddc-afecaecgggFaAFfeGAaFFac-CgGaGCD-G------AeFADadCfFeGcafG-GgFaD-ce-FafACDDAfeAafA-GgFDbAfeae|
B|  3|-----------------------------------------------d------------------------------------------------|
E|  3|Ca--G--------------ga----aa-b-aA-G-----------G-C-G--A--f--------b--------d--afg-a-----b--G-----c|
R|  3|ed--b-f-G-G---C--A-AA---fdd-e-Ga-cc----------efGdCe-d--ab-------Ac--a----aaaAdfGgcG---aF-a-----a|
.|  3|----a--------------------f--d-D--------------d-D-----------------------------e-----------F-----C|
C|  2|CdD-c-CFdgfcgFgd-cF-AGaAceC-C-Cc-bf----------Facddc-dcFfecf-Fg--gAb-b-AGFdDbdfefGCD-F-DggDcAa---|
O|  2|cccddfFffCeCCgFCFgcAcAFcCCDddfcFfCDA-cc-----AcbADDAdACfFffcdgGdgFCAAcaaadcFdbCfFfFfdg-eFFFAacaac|
M|  2|------------------------------------------------------------------------------b-----------------|
-|  2|-Cd----A--d---Dg-Ca-b--b--e-------b----------ag-----cfC-c-d-----------------A-G---e-A----c------|
T|  2|dDC-C--C-fFd--fF-dA-aaAaddd----A-fF----------CAbA---CdgdGbg-d----c--a--C--A-D-F-C-F-d-A--d------|
A|  2|----------b-------------------------------------------b-----------------------A---c-------------|
B|  2|----------c---aa----d-----A---------------------------A---e-----------------c-C---b-------------|
N|  1|DgbFa-FFgGefaeeefaaaaaaa-GGga-DFfDefAg-------aAGbfGgAAfefffgefFFgFAfAGaFgfagFafeffbggfGgaFeFbGaF|
A|  1|----------------------------------------------fe----------------------------e-------------------|
B|  1|----------------------------------------------c-------------------------------------------------|
B|  1|----------------------------------------------D-------------------------------------------------|
E|  1|---------g----GA--AfGe---------g-f--f--------FFg----f-gge--F--f---f----f----g-G-----------fAd---|
R|  1|--------------Fa--b------------G----g--------Gbf----g-F-D-----e--------e----A-F-----------------|
.|  1|----F-geeef-ggfggdFGbg----a-F-FeFF-eF--------DGA-gfaG-AfG--DF-ab-GbAfffg--f-G-afg-FeGgfG--AggFgG|
C|  1|----g--C-F---FgG-FGegF----A---fDeg-De--------egF-Ge-F-adg--eG-GG--g-D--a--D-f-g-e-GF--e---aaf--f|
O|  1|fGGAG-ffffF-FDDFeggAAGeG-bb-G-CfgeFFG--------gaaGegGageFagGfggggFAaegFGGfbgaa-AFagffFFge-GgfagGg|
M|  0|-------c-------F---------------Abb---------------------b-bG--------------------b--------D----ag-|
-|  0|---------------------------------G-----------------------------------------------------------D--|
T|  0|---------------------------------f--------------------------------------------------------------|
A|  0|---------------------------------A--------------------------------------------------------------|
B|  
N|  7|----------------------------------------------c-------g-----------------------------------------|
A|  7|-gfgF-----C-fCc-Fd--------De---c------------dFeg----eeFff-F-------------------------------------|
B|  7|fdCddCgcFDdCCDegdeeCcDDcc-ccDcCDcC--ddedDc--cdfFFfC-Cceececdge----------------------------------|
B|  7|gDcDDc--cgDccdFcDcCgD-----dDgded----DccDc---DfCCCC--dgfcCDC-------------------------------------|
E|  7|DCdFcDCDgccDecdFcDcFF-eC--CCdCdfCD--cCFeC---CDDDDd--cDdCdfD--g----------------------------------|
R|  7|-eD--------------C----------------------------ge------D-----------------------------------------|
.|  7|-cg-------F-g-D-Cg--------F----C--------------Ff-----fC---d-------------------------------------|
C|  7|-FFcCF--d-g-DFfDeF-D------fdc-ge----C--cd---FCddf---DCcdeFf-------------------------------------|
O|  6|fFfFgFccGGA-CdggefDcedF----bea-AF---aFbGGe--CAfA-----dCFCFa-------------------------------------|
M|  6|gDFbDCADbbcFAbdbfDbgdgCA--GGCeDdDc--dggfAd--eeaFF---dgaGDfG-------------------------------------|
-|  6|FcDdeaffge--cAF-C-AfF-------D---f----e-ad---f--------fD-ea--------------------------------------|
T|  6|AeADAcGAdFDgeDGecAfaAGg----eAAggbe--DbGAbD--bgGaa---DeFeacF-------------------------------------|
A|  6|-d---A-ec---fa----gA--------f---e--------------------Fd-fD--------------------------------------|
B|  6|ebeecGebCcbdbCbCAecbGcbc--bDbcafGD--faacgb--aaedc-e-gAbdAgA--A----------------------------------|
N|  6|-a----------------------------------------------------------------------------------------------|
A|  6|DCGfdegFFgdeDFDfdgdFCfDF--eFGgcagCcccCdgFAdDcFFgGdd-GCcggdCFffd---------------------------------|
B|  6|dGCgfbdGADCCFGCDgdCdgCfC--gAFbAGAggCeGeeaGg-FfAbgcf-aGGabede-cG---------------------------------|
B|  6|-g----------Ge----a---------d-------------------------A--C--------------------------------------|
E|  6|GAbcCDDdfdg-gcfGGFeCc-e----fc--Da---bDFde---gc-e-----Df-GA--------------------------------------|
R|  6|CfcGbfCCDfGfafedFGFGfbaf--aggfebCaG-AfDFfC--AGgGA-F-fbebFGfb-GC---------------------------------|
.|  5|DbF-ggADaac-DDfAA-Dcd-----AfCcC----GFggDGe---GCDG----a--aF--d-----------------------------------|
C|  5|gAC-cGebcfGfgbFaFGFbA-----daGdcC---DfAAACc---CAdf----gCgcd--C-----------------------------------|
O|  5|f---C-Fg----AG--f-Ag-------Gd-A----aA-C--D-----b--------bC--b-----------------------------------|
M|  5|------G-----F---G-fd--------b-------b-d-----------------G---------------------------------------|
-|  5|AD--addA--A-bgc-a-GD-------Cf-D----eg-cCDC----GA-----A--AG--g-----------------------------------|
T|  5|------g---------c--A------------------------------------F---------------------------------------|
A|  5|cdeGeacdfCCecdACbgcFcecgd-CecbdFGAfFDcFcdbfddFcgeFgCfcgAdDbcADf---------------------------------|
B|  5|aedCGbafgGgbaAgGgbgCGAAF--FdDgFDAdgceFfbgaF-efgCcfA--CAafAd-G-----------------------------------|
N|  5|GabbFefaeebaGeegDFCabFee--fFACbcaGadGGbecGC-gcdcDae-FfeDgfa-ede---------------------------------|
A|  5|------D-----------------------------------------------------------------------------------------|
B|  5|CGgdbcbGbgFCCfbeCedeFcFc--abaDgeC--fdfeaAfe-ceaGddb--GfdCbc-c-----------------------------------|
B|  5|dffafCCedAfAdadFeabGeGf---GceAfac--bcDDffA--fgDagGa--DFbDae-a-----------------------------------|
E|  4|ab-Dc-baGGDFFbCbc-b--------C----Gd-------gC--------------g--------------------------------------|
R|  4|AA-----FF----F-G--------------------------------------------------------------------------------|
.|  4|fa--D--DCCA-da-DD-D--------d-----f-------b------------------------------------------------------|
C|  4|GF-----b----------------------------------------------------------------------------------------|
O|  4|DCeAAagCdAaGgCaAAGFfd-a---AgDgAebggAbDAddFe-ecfebbgGACfDGCcAbGAa--------------------------------|
M|  4|ggaeabGgbfFeDgeeaCfC------gAAcggcbeeDbDDDdA-afDgcgegDADcbbGgfe----------------------------------|
-|  4|FdCaefFdAaefCdFaefddbbFf--cccDeADFccacbgaCD-GbccCFcAegFeeeeDDgaG--------------------------------|
T|  4|beGbfCaGabCCGGGFfaGb-------aC-c-dG-----FcAd-ACCDAfD--d--gDDdg-----------------------------------|
A|  4|eDAfC-deDecbaeACCba--------bG---aD------feg-------A--D--Dc--e-----------------------------------|
B|  4|dGDFFeDAeFfabDDfFega------GeddbbCeAa-g-ACDc-fadCfAG--cA-cAAaF-----------------------------------|
N|  3|-fGeaA-AeaaeffGefbfFe-ee--eFgeAbbgggFbag-dD-FfAAegDee-eAFgCAegAg-C------------------------------|
A|  3|fFcaeefffeebbAfaAfeffffff-bAcgbcDbccgAecegAcCbfgfAcDAAADccgFDFFG-D------------------------------|
B|  3|-------------------------------a----------------------------------------------------------------|
B|  3|-----------------G-------------D----------------------------------------------------------------|
E|  3|-----------------d-------------A------------A---------------------------------------------------|
R|  3|--------a--C--a-bFF--------G---Ff-----AA-Dg-G-----b---bc-e-cFd----------------------------------|
.|  3|--a-bC--c-bAGeAGaaae-------a--gCeA--bDbG-Ab-c-FD-eAA--DggG-CfGaF--------------------------------|
C|  3|-----------------C---------g---e------D-----a------------b--g-----------------------------------|
O|  2|bAaA--c-A---A-cCGCCD------CFA----A---a--f-A-g--Gbg-----bFCb-------------------------------------|
M|  2|Aacaa-AAcaacaAbaeDddd--d--gdCa-bAb-a-F--agb-b-FbAb--A-eFGcc-------------------------------------|
-|  2|----------------ga------------------------------------------------------------------------------|
T|  2|------------c-a-df---------Cc-----------b--------a------b---------------------------------------|
A|  2|c-------a---b-AACc-C-------cd-----------F------A-A------a---------------------------------------|
B|  2|----------------cg------------------------------------------------------------------------------|
N|  2|----------------Ae----------------------A---------------c---------------------------------------|
A|  1|AfaGGFafbagFafbgGbg--------ab---------------------------G---------------------------------------|
B|  1|-----f----------f-------------------------------------------------------------------------------|
B|  1|-----a-AD--f--F-A-------------------------------------------------------------------------------|
E|  1|-----b--C-----f-a-------------------------------------------------------------------------------|
R|  1|gGgaaGgggF-GgaA-FF--------------------------------------b---------------------------------------|
.|  1|fAfF-AfafG-AfAg-gA------------------------------------------------------------------------------|
C|  1|agAgggAFagGgAga-bGG--------b----------------------------a---------------------------------------|
O|  0|---D------F-------------------------------------------------------------------------------------|


Login to Edit
Edit
YouTube
Video
View Sheet Music
Sheet
Music
Voice / Instrument / Track Legend
Instr.
Map
Print
Speed:
Play Intro (login for the full song)
Play
Intro
Sustain:
Download midi (intro) ...

 Rate:
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
 

Comments (0)
 

No comments yet...

Comment on this tab   -   Unhelpful comments are exterminated.
  Your Guest Name:
      [Member Login]
  Comments:
 

Don't understand the tab?
See "How to Read Piano Tabs".
Supported tags:
<i>italics</i>
<b>bold</b>
<u>underline</u>
<tab>tab lines</tab>
  Are you a spam robot?

If not, solve the equation:
[508 TabNabbers online]
©2020 TabNabber.com - Musician Supported Contact us Advertising Merchandise Privacy Policy Terms of Use facebook Twitter